Gudvangen Stein

Nyheter

CO2SORB project: Innovation in high-temperature CO2 capture

"The primary objective of the project is to develop an innovative production methods for high-temperature synthetic CO2 sorbent particles. The goal is to reduce the total cost of the sorbent particles by developing a synthesis method based on the dissolution of common industrial minerals and...

White Mountain Alumina from anorthosite

"White Mountain is a very large anorthosite intrusion located close to shipping. It is almost pure plagioclase (also known as calcium feldspar) comprised of silicon, aluminum, calcium with no deleterious or heavy metal impurities." "The anorthosites on Greenland, reported to be predominantly in the...

Global aluminiumsproduksjon

"I 2011 var den globale produksjonen av primæraluminium om lag 44 millioner tonn. Hydros primærproduksjon i 2011 var nærmere 2 millioner tonn, noe som tilsvarer 4,5 prosent av verdensproduksjonen." For å produsere 1 tonn aluminium medgår det ca. 2 tonn alumina som igjen bruker 4-7 tonn...

CO2-lagring og miljøbesparende aluminaproduksjon i Gudvangen

"Anortositt og forskjellige varianter av mangeritt (vanlig bergart i Lofoten) kan tenkes å få interesse i framtiden for CO2‐basert mineralprosessering, avhengig av hvordan denne teknologien utvikler seg videre og av framtidig tilgjengelighet av gass/CO2. Men ut fra hva som er kjent...

Regjeringa sin strategi for CO2-handtering

"Hovedmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar. Det inkluderer regjeringa sin ambisjon om å få på plass minst eitt fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innan 2020." "Regjeringas arbeid med...

CLIMIT

"CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og demonstrasjon av teknologiar for fangst, transport og lagring av CO2. I tillegg er det etablert to forskningssentre for miljøvenleg energi (FME) innan CO2-fangst og -lagring." "CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og...

Aluminapatent

Gammel informasjon (Geo nr. 3 2007) men fortsatt like interessant: "Anortositt er en dypbergart som nesten utelukkende består av mineralet feltspat. Feltspatvarianten plagioklas er bygget opp av grunnstoffene silisium (Si) aluminium (Al), kalsium (Ca) og litt natrium (Na). IFE har i lengre tid...