Anortositt

Nyheter

Innovation in high-temperature CO2 capture

"New innovative high-temperature sorbent from the projects CO2SORB will be of interest for future development of Calcium-looping technologies for both post and pre-combustion CO2 capture." "Among the high temperature solid sorbents capable of reacting with CO2 at high temperature, natural CaO-based...

CO2SORB project: Innovation in high-temperature CO2 capture

"The primary objective of the project is to develop an innovative production methods for high-temperature synthetic CO2 sorbent particles. The goal is to reduce the total cost of the sorbent particles by developing a synthesis method based on the dissolution of common industrial minerals and...

White Mountain Alumina from anorthosite

"White Mountain is a very large anorthosite intrusion located close to shipping. It is almost pure plagioclase (also known as calcium feldspar) comprised of silicon, aluminum, calcium with no deleterious or heavy metal impurities." "The anorthosites on Greenland, reported to be predominantly in the...

Global aluminiumsproduksjon

"I 2011 var den globale produksjonen av primæraluminium om lag 44 millioner tonn. Hydros primærproduksjon i 2011 var nærmere 2 millioner tonn, noe som tilsvarer 4,5 prosent av verdensproduksjonen." For å produsere 1 tonn aluminium medgår det ca. 2 tonn alumina som igjen bruker 4-7 tonn...

CO2-lagring og miljøbesparende aluminaproduksjon i Gudvangen

"Anortositt og forskjellige varianter av mangeritt (vanlig bergart i Lofoten) kan tenkes å få interesse i framtiden for CO2‐basert mineralprosessering, avhengig av hvordan denne teknologien utvikler seg videre og av framtidig tilgjengelighet av gass/CO2. Men ut fra hva som er kjent...

Regjeringa sin strategi for CO2-handtering

"Hovedmålet med regjeringa sin strategi for CO2-handtering er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjonar. Det inkluderer regjeringa sin ambisjon om å få på plass minst eitt fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innan 2020." "Regjeringas arbeid med...

CLIMIT

"CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og demonstrasjon av teknologiar for fangst, transport og lagring av CO2. I tillegg er det etablert to forskningssentre for miljøvenleg energi (FME) innan CO2-fangst og -lagring." "CLIMIT er eit nasjonalt program for forsking, utvikling og...

Bauxite - Alumina - Aluminium

"Aluminium oxide (alumina) is extracted from bauxite in a refinery. Alumina is then used to produce primary aluminium." "4-7 metric tons of bauxite = 2 metric tons of alumina = 1 metric ton of aluminium."   "While much of the mining sector’s focus has been on the iron ore market, bauxite has...

Karbonfangst- og lagring er en viktig del av regjeringens klimasatsing

Karbonfangst og lagring er et viktig satsningsområde for regjeringen. For å satse, må det tilrettelegges. Nordic Mining og Ife ser på mulighetene med å binde CO2 som del av utvinningsprosessen for alumina fra anortositt fra gigantfeltet i Gudvangen som de har tilbakekjøpsrett på frem til...

Gudvangen Stein

Gudvangen Stein AS produserer ca. 250 000 tonn anortositt i året fra Gudvangen i Sogn. Nordic Mining har forkjøpsrett til å kjøpe selskapet tilbake frem til 2018. Den retten blir antagelig brukt om de lykkes med teknologiutviklingen de nå er i gang med. Ressursen i Gudvangen inneholder nemlig...