Bærekraft

Nyheter

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

EWMA inviterer til dialogmøte i Kirkenes 10-12.11.15

"Environmental Waste Management (EWMA) er en kunnskapskluster som fokuserer på forskning og utdanning knyttet til petroleums- og mineralindustri i arktiske miljø." "Vi trenger industri og mineralnæring, men vi er også på vei mot null-utslippssamfunnet? Hva betyr det for mineralnæringen? Kan de...

NANO 2021 - Nanoteknologi og nye materialer

"NANO 2021 skal bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen på nanoteknologi og avanserte materialer til et høyt internasjonalt nivå. Sentrale målsetninger er å utvikle bærekraftige teknologiske løsninger som grunnlag for næringsutvikling og for å møte viktige...

Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg

"Gjennom programmet Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg gir Enova støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri- og anleggsvirksomheter som etablerer energiledelse.   Manglende kompetanse og bevissthet om egen energibruk er en betydelig barriere mot...

Ny miniubåt skal jakte etter skatter på 6000 meters dyp

"Båten skal brukes til å finne kommersielle ressurser. Det er store interesser knyttet til mineralressurser i dyphavene, sier Rolf Birger Pedersen, professor i geovitenskap på Universitetet i Bergen." "Fra undersjøiske vulkanrygger i den norske delen av Atlanterhavet fosser det opp glovarmt vann på...

Det er mer bærekraftig å utvinne lithium i Finland enn i Kongo

International Union for Conservation of Nature (IUCN) har utnevnt Finland som vertsland for det neste Regionale konservasjonsforumet for Europa, Nord- og Sentral Asia. Dette vil gå av stabelen 14-17 desember 2015 i Helsinki. Finland har planlagt å bli den neste supermakten...

Miljøvennlig energiproduksjon ved hjelp av titan og dagslys

"The researchers developed the battery with light and titanium nitride (TiN) as its anode. The cathode is made of iron(III) hexacyanoferrate(II) and sodium persulfate is the chemical charging agent." "The working principle involves the light assisted generation of electron–hole pairs in TiN and the...

NTNU's 4 strategiske forskningsområder 2014-2023

NTNU har plukket ut 4 strategiske satsningsområder som vil bygge nettverk på tvers av fakulteter og avdelinger og sørge for at de beste hodene forsker sammen innenfor multidisiplinære temaer. Energi: Teknologiske løsninger for fornybar energi, spesielt solenergi, bioenergi og offshore...

Swansea Bay Tidal Lagoon

En ny kunstig lagune skal forsyne 155.000 hjem med strøm. "I Bristolkanalen, som har den nest største tidevannsforskjellen i verden, skal en 9,5 kilometer lang mur sperre inne et 11,5 kvadratkilometer stort sjøområde i Wales." "Muren skal bygges opp ved hjelp av såkalte tekstil-tuber i flere lag....