Låneordninger

Nyheter

European Minerals Investment Platform

Mobilising at least EUR 315 billion additional investments at EU level - The first strand of the Plan is the mobilisation of at least EUR 315 bn of additional investment over the next three years. What is presented here is based on action solely at the EU level: the Commission calls on...

Den Norske Industribank

"Den Norske Industribank, tidligere norsk bank grunnlagt i 1936 med formål å yte lån, særlig langsiktig kreditt, til industribedrifter, kraftverk og hoteller. Staten eide ca. halvparten av aksjekapitalen. Banken gikk i 1993 inn i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som i 2004 ble en...

Regjeringens næringspolitikk

Fra Prop. 1 S (2013–2014):   1.3.5 En strategi for miner alnæringen "Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge inkludert på Svalbard. Etaten skal styrkes for bedre å...

Generell bedrifts- og prosjektfinansiering

"Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge (IN) tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.   IN hjelper små, mellomstore og store bedrifter over hele landet i alle næringer og bransjer. De...