Nordic Rutile

Nyheter

Nordic Rutile investment scenarios

Last modified: 24.11.2017 Data used below is mainly collected from the Engebø PFS and the press release for offtake agreement with the Barton Group. RESOURCE Cutoff: 3% TiO2 % Ore  [Mt] TiO2 [kt] Garnet % Measured 3,97 % 15 596 44,6...

Rutile deposits

Last updated: 21.09.2016 Owner Deposit name Ore / HM Resource size Average grade Prod. cost Annual Prod. Project Status Est. Life     [mill. t] [mill....

World Titanium Production Statistics by Country

Titanmetall ble produsert i kun 5 land i 2013: Kina: 100 000 tonn Russland: 45 000 tonn Japan: 40 000 tonn Kazakhstan: 27 000 tonn Ukraina: 10 000 tonn Global produksjon 2013: 222 000 tonn

Ny metode for fremstilling av ren titan

"Dr. Roland Ernst, a researcher at SIMAP-EPM Laboratory in Grenoble, France, was able to improve upon existing magnetic levitation technologies that changed the way materials can be produced. He wanted to improve the process of creating pure titanium, which is useful in the production of everything...

Sierra Rutile vs. Nordic Rutile

(Sist oppdatert: 23.06.2015) En sammenligning av selskapsutviklingen mellom Sierra Rutile og Nordic Rutile (Nordic Mining) i perioden 2006 til 2014 viser at Sierra Rutile har et akkumulert tap ved utgangen av 2014 som er 2,33 ganger større enn NR sitt akkumulerte tap. I 2006 og 2007 hadde SR et...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Risikovurdering Nordic Rutile AS

(Sist oppdatert: 03.06.2015)   Risikovurdering Nordic Rutile AS Den største risikoen knyttet til prosjektet ble fjernet den 17 april ved at innsigelsen fra fiskeridirektoratet avd. vest ikke ble tatt til følge samt at utslippstillatesen ble innvilget og reguleringsplanen...