Avtaler

Nyheter

Investor-stat tvisteløsning (ISDS)

"En investeringsavtale vil gi investorene rett til erstatning dersom vertslandet bryter avtalen. Den gir investorene mulighet til å løse tvister gjennom internasjonal voldgift, i en såkalt investor-stat tvisteløsning (ISDS). En slik tvisteløsning er et sentralt element i investeringsavtaler. Uten...

Bilaterale investeringsavtaler (BIT)

"Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig. Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Brilliance Inspired by Titanium - Det er Cristal det!

"Cristal and its nearly 4,000 employees on five continents are proud leaders in manufacturing titanium dioxide products. We are passionate about pursuing perfection in our work, providing for our family of employees, and creating a cleaner, brighter future with the products we make." "In our quest...