Best Available Technology (BAT)

Nyheter

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017: Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi...

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Den eufotiske sonen

Fra miljødirektoratet.no (TA2715-2010): Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov - I norske fjorder vil vannlaget hvor primærproduksjon skjer, og hvor planteplankton produseres, begrense seg stort sett til de øvre 20-30 m. Derfor anbefales det at avgang føres ut...

Sub-sea tailings deposition evaluation guideline

Norsk bergindustri sin rapport nr. 2 (prSN/TR-9432) om Sub-sea tailings deposition evaluation guideline publisert mars 2015. A guideline for characterization of tailings intended for sub-sea deposition, the deposition site and receiving environment: - The Water Framework...

SUSPROC "Sustainable Production and Consumption"

In 2014-2017, SUSPROC will carry out the review process of the BREF on the Management of tailings and Waste-rock in mining activities (MTWR BREF). SUSPROC "Sustainable Production and Consumption" - By coordinating the information exchange between stakeholders from industries, Members...

Waste sites from mines in Norwegian Fjords

"The processing of ore from mining causes fine-ground waste called tailings. This waste has commonly been placed in Norwegian Fjords during the last 100 years or more (Table 1, modified from Kvassnes et al. 2009). These waste management impoundments are commonly called Submarine Tailings Placements...

Enova sine støtteprogrammer

Enova gir støtte til energi- og klimatiltak. FoU som har som mål å redusere energi- eller miljøbelastningen ift. eksisterende metoder kan få støtte hos Enova. Et eksempel på slik støtte er den nye pilotfabrikken til Hydro på Karmøy. Denne fabrikken skal teste ut en mindre energikrevende måte å...

Avfallsforskriften

Utdrag fra avfallsforskriften som er relevant for mineralvirksomhet: Kapittel 9. Deponering av avfall § 9-1. Formål Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse...