Flokkulering

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Effects of mining chemicals on fish

"Effects of mining chemicals on fish: exposure to tailings containing Lilaflot D817M induces CYP1A transcription in Atlantic salmon smolt." "Mine tailings, containing metals and production chemicals such as flotation chemicals and flocculants, may pose an environmental threat to aquatic organisms...

Natural flocculation of mineral particles in seawater

"Processes of natural flocculation of mineral particles in association with organic substances in seawater enhance particle removal from the water masses to the sea bed. Due to the stability of the flocs where mineral particles stick to organic slime, resuspension of the sediments is less...

Vedtaket om sjødeponi i Førdefjorden er fattet

17.04.2015 ble det klart at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest ikke var tatt til følge. Samtidig ble det gitt utslippstillatelse for sjødeponiet og reguleringsplanen ble godkjent. Pressemelding fra KMD 17.04.2015: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til...

Flokkulering

Den planlagte avgangen til Førdefjorden består av ca. 10% med partikkelstørrelse < 15 um. Det betyr at avgangen er litt grovere enn ved Drag i Tysdal. Noe av den finpartikulære avgangen flokkuleres ved hjelp av industriell flokkulering, tilsetning av flokkuleringsmiddel. Flokkulering skjer også...

Sjøresipienten ved Drag i Tysdal

En undersøkelse er utført av NIVA i 2011 av sjøresipienten ved Drag i Tysdal hvor Norwegian Crystallites AS har utslippstillatelse på kvartsavgang. Undersøkelsen er utført for et annet firma enn NOM, så det er vanskelig å påstå at dette er oppdragsforskning betalt av NOM. (derimot er...