Landdeponi

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Waste sites from mines in Norwegian Fjords

"The processing of ore from mining causes fine-ground waste called tailings. This waste has commonly been placed in Norwegian Fjords during the last 100 years or more (Table 1, modified from Kvassnes et al. 2009). These waste management impoundments are commonly called Submarine Tailings Placements...

Grunnlag til veileder for deponering av syredannede bergarter

NGI har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet et grunnlag til en veileder for deponering av syredannede bergarter. "Dersom oksygentilførsel til masser av syredannende bergarter hindres, vil forurensningspotensialet minimeres, ettersom forvitringsreaksjonene stoppes. Sikker deponering...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Egenskapene til sjødeponi vs. landdeponi

Mineralproduksjon.no har utgitt dokumentet "Mineralproduksjon 4 (2013) A31-A44". Der står bl.a. følgende om valg av deponeringsmetode: "Valget mellom ulike typer deponier fra gruveaktivitet og hvor man skal plassere dem i terrenget på land eller i sjøen, må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Her...

Det kan være problematisk å bo i nærheten av et landdeponi

"In the Middle East, dust and sand storms are a persistent problem delivering significant amounts of particulates via inhalation into the mouth, nasal pharynx, and lungs. The health risks of this dust inhalation are not well studied nor effectively characterized. Experiments were designed to study...

Landdeponi vs. sjødeponi

Sjødeponi Et sjødeponi vil legge beslag på et avgrenset område på sjøbunnen, avhengig av deponimengde. Mens deponering pågår, vil partikler blandes med vannmasser for å få en konsistens (pulp) som renner godt gjennom utløpssystemet. Ved utslippspunktet vil...