Forskning og utvikling

Nyheter

Connected Mine

Nå skal sensorer og droner gi full oversikt over «alt» i gruva. Gruvedrift er kanskje ikke det første man tenker på når man snakker om IoT, men konsulentselskapet Avanade mener dette er et godt eksempel på hvordan det er mulig å hente ut nye gevinster på mange plan. Vi har utviklet et komplett...

Prisvinnende slitasjebelegg av silisiumkarbid

Forskere fra NTNU har utviklet en helt ny teknologi som beskytter maskindeler. - I konkurranse med flere titalls nominerte fra Europas topp 25 teknisk universiteter, deriblant Cambrigde og Karolinska Institutet, stakk den norske bedriften av med førstepremien i Academic Enterprise Awards (ACES) som...

Removal of Dissolved Al and Ca in Si by SiO2 Additions and Mechanical Stirring

"In the oxidative refining of metallurgical grade silicon the loss of Si to the slag in the form of SiO2 is an economical concern. The purpose of this report is to investigate the possibility of using SiO2 and mechanical stirring to remove Ca and Al as a substitute to the oxidative refining. In the...

Rensing av gruvevann uten bruk av kjemikalier

"SINTEF står bak en ny renseteknologi som gir mer effektiv rensing, mindre energiforbruk og lavere vannforbruk ved gruvedrift." "I dag er det vanlig å bruke kjemikalier til rensing av gruvedriftsvann. Ettersom verken membran- eller elektrokoagulasjonsteknologi bruker kjemikalier, vil...

Global aluminiumsproduksjon

"I 2011 var den globale produksjonen av primæraluminium om lag 44 millioner tonn. Hydros primærproduksjon i 2011 var nærmere 2 millioner tonn, noe som tilsvarer 4,5 prosent av verdensproduksjonen." For å produsere 1 tonn aluminium medgår det ca. 2 tonn alumina som igjen bruker 4-7 tonn...

CO2-lagring og miljøbesparende aluminaproduksjon i Gudvangen

"Anortositt og forskjellige varianter av mangeritt (vanlig bergart i Lofoten) kan tenkes å få interesse i framtiden for CO2‐basert mineralprosessering, avhengig av hvordan denne teknologien utvikler seg videre og av framtidig tilgjengelighet av gass/CO2. Men ut fra hva som er kjent...

380 klima-millioner til kobber-revolusjon

"Enova gir 380 millioner i investeringsstøtte til Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Pengene skal brukes til å delfinansiere et helt nytt elektrolyseanlegg som på sikt kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon betraktelig mer klimavennlig." "Energibruken kan reduseres med hele 35 GWh ved...