Aluminiumoksid

Aluminiumoksid er et mineral og et kjemisk stoff med kjemisk formel Al2O3

I naturen opptrer aluminiumoksid som mineralet korund. Al2O3 inngår i mange andre mineraler som feks. bauksitt.

Aluminiumoksid er et viktig råstoff i forbindelse med produksjon av aluminium. Gjennom smelte-elektrolyse i en elektrolytt som hovedsakelig består av kryolitt reduseres oksidet til aluminium. Oksygenet reagerer med karbon ved anoden og danner CO2- eller CO-gass.

https://no.wikipedia.org/wiki/Aluminiumoksid