Anortositt

Anortositt er en grovkornet (fanerittisk), lys blålig grå til brunlig magmatisk bergart.

Gudvangen Stein AS i Aurland Kommune produserer 250 000 tonn anortositt av høy kvalitet i året. Brytingen foregår i ei underjordsgruve i Jordalsnuten og produktene selges hovedsakelig som et industrimineral til mineralullfabrikker i Europa. Det er kombinasjonen høyt innhold av aluminiumsoksyd og lavt innhold av skadelige bestanddeler som gjør anortositten fra indre sogn ettertraktet til tross for lang vei til markedene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Anortositt

https://www.ngu.no/mineralforekomster/sogn/03_Industrielle_anvendelser.php