Biprodukter Keliber

Lithiumsforekomsten inneholder biproduktene analcime og columbite. Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 pr. år blir produksjonen av analcime og columbite estimert til hhv. 100 000 tonn og 24 tonn. Analcime har en markedsverdi på ca. 275 USD/tonn mens columbite har en markedsverdi på ca. 250 000 USD/tonn.

 

Analcime 100 000 tonn 275 USD/tonn 27,5 MUSD
Columbite 24 tonn 250 000 USD/tonn 6 MUSD
Sum pr. år 33,5 MUSD
Sum pr. år med kurs 8,7 291,45 MNOK