Bruksområde for 100 % deponiavgang - Kunstige rev

Deponiavgang kan benyttes til å produsere kunstige rev. Behovet for kunstige rev er tilnærmet ubegrenset. Spesielt stort er behovet i nærheten av de ca. 1100 oppdrettslokasjonene man har idag, hvor de naturlige levevilkårene for viltlevende biota er sterkt redusert. Det er i første omgang snakk om å kompensere for reduserte levevilkår for biota i 0,5% (eller en tohundrende del) av hele norges kyst- og fjords maritime miljø. Potensialet er større enn 100% deponiavgang dersom havbruksforvaltningen stiller krav til kompensasjon for fraværende føre-var prinsipper.