Dekstrin

Dekstrin (stivelse) er i sikkerhetsdatabladet omtalt som lett biologisk nedbrytbart, har ingen bioakkumulerende effekt og ingen kjent økotoksikologisk effekt. 

Konsentrasjonen av dekstrin i avgangsledningen vil være ca.7 mg/l før fortynning.

Etter fortynning vil konsentrasjonen være 0,2 mg/l.