Flotol B

Flotol B består av terpenalkohol som brytes ned biologisk (> 80 %). LC50-
verdien knyttet til fisk er oppgitt til 10-100 mg og produktet har et kjemisk oksygenforbruk på 2,4 mg/g. 

Konsentrasjonen av Flotol B i avgangsledningen vil være ca. 2 mg/l før fortynning.

Etter fortynning vil konsentrasjonen være 0,1 mg/l.