Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:
 
Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder
Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.
 
I tillegg er transport av batterier fra Asia og fram til et verft i Norge tatt med i beregningen. Transporten går på skip til havn i Europa og landeveien til Norge.
 
En tidligere studie av miljøbelastningen ved å produsere Li-ionebatterier, konkludere med at den er svært energikrevende. Miljøgevinsten er avhengig av energimiksen, og ville dermed vært høyere om batterier ble produsert i Norge, som har ren vannkraft.
 
Les hele artikkelen på tu.no