Magnafloc 155

Magnafloc er hyppig brukt til vannrensing, samt innen gruve og metallurgisk industri som har utslipp av restprodukter.

Flokkuleringsmidler (Magnafloc 155):
Magnafloc består av anioniske polyakrylamider. Den delen av stoffet som det er knyttet miljøbetenkeligheter til er rester av monomeren akrylamid som utgjør ca. 0,1 % av polyakrylamid. 

Det er beregnet en PNEC-verdi for kronisk giftighet (Predicted No Effect Concentration) i sjøvann på ca. 40 ug/l og for akutt giftighet på 400 ug/l. 

Med et årlig forbruk på 10 tonn Magnafloc vil konsentrasjonen i avgangs-ledningen være ca. 0,5 ug/l, før primærfortynning.

Ved 30 ganger fortynning vil konsentrasjonen i primærfortynningssonen være 0,02 ug/l.

Produktdatablad