Verdivurdering - Bi-inntekter fra deponiavgang

Sementproduksjon:

Sement koster ca. 2300 kr (på tilbud) i 1200 kg's sekk. Dersom man regner at 85% av salgsinntektene tilfaller salgs- og distribusjonsleddet, vil 15% av salgssummen gå tilbake til produksjonsleddet. Det tilsvarer 0,29 øre pr kg.

Dersom 21% av den planlagte deponiavgangen benyttes for sementproduksjon, vil dette tilsvare en inntekt på 8,45 mrd. kroner.

Norske sementprodusenter ligger med ca. 15% av omsetningen som årsresultat etter skatt.

Regner man med:

  • Oppstartskostnader: 2 mrd.
  • Driftskostnader lønn 50 år (20 ansatte): 1 mrd.
  • Drift og vedlikehold, årlig 40 millioner kroner: 2 mrd.
  • Andre kostnader: Strøm, julebord, trappevask, nye lyspærer hvert 10 ende år + uforutsett: 1 mrd.

vil man sitte igjen med 2,45 mrd. før skatt. Ved skatt på 30% blir resultatet 1,7 mrd. som tilsvarer ca. 5,6 kr/aksje.

 

Kubæsjerstatning:

Mineralgjødsel koster fra 2250-5600 kr/tonn. Regner man med lav verdi, 3000 kr/tonn og 15% tilbake til produsent, vil en 28% andel av deponiavgangen tilsvare 117,6 mrd. i inntekter. Antar man at 90% av disse går med til investeringer og drift, blir resultatet 11,7 mrd. Etter 30% skatt blir resultat pr aksje 26,8 kroner.

 

Importsteinerstatning:

Granitt kantstein er en av de produktene som krever minst bearbeiding før den når markedet. Kantstein i utførelse 8x20x100 cm koster på tilbud 119 kr/stk, som tilsvarer 2820 kr/tonn med egenvekt på granitt = 2,64 tonn/m3. Benyttes 15% av deponiavgangen til kantsteinproduksjon og man regner 15% tilbake til produsent, vil man få inntekt på 8,87 mrd. 10% på bunnlinja er 0,89 mrd. kroner som etter skatt tilsvarer 2 kroner/aksje.

Dersom man lager finere produkter med høyere grad av bearbeiding, som f.eks. fliser, kan produktene selges med høyere kilopris og det vil kunne genereres enda flere bi-arbeidsplasser.

Summert vil et enkelt overslag indikere et aksjebidrag på 34,4 kr pr. aksje for biproduktene.