NIVA's svar til Havforskningsinstituttets uttalelse om utslippstillatelse i Engebøsaken

 NIVA's svar til Havforskningsinstituttets uttalelse  om utslippstillatelse i Engebøsaken i 2009, 5 år før "Sintef's svar til Havforskningsinstituttets presentasjon om tilleggsundersøkelsene i Engebøsaken" viser at Havforskningsinstituttet er et politisk organ som ikke viljer å tilegne seg vitenskapelig informasjon. Dette er betenkelig når man vet at Havforskningsinstituttet skal operere som et objektivt fagmiljø finansiert av Fiskeridirektoratet, dvs. av skattebetalerenes penger.