Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger

Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes under "Oversikt".

De faglige rådene og innspillene fra gruveteamet er satt opp kronologisk (se linker nedenfor). Disse finnes også under "Gruveteamet".

At gruveteamet har gitt spesielle råd og innspill i engebøutredningen sammenlignet med andre tilsvarende saker, er tydelig dokumentert under "Havforskningsinstituttet"

Kommentarer mottas med takk dersom det oppdages feil eller mangler. Skriv gjerne i kommentarfeltet i bunnen av siden.

FØRDEFJORDEN
HYDROGRAFI (5)
NASJONAL LAKSEFJORD (15)
OPPDRETT (12)
STRØMNINGSHASTIGHET

TERSKELFJORD
ØKOSYSTEM (2)
 
FAUNA
BLØTBUNNSFAUNA
BLÅLANGE (13)
BUNNDYR (11)
DYPVANNSFISK
EGG OG LARVER (5)
FISK (11)
GYTEFELT (3, 4, 5, 8, 9)
KORALLER OG REV
KYSTTORSK (3, 4, 5)
LAKS (12)

PRØVEFISKE
REKOLONISERING
SKREMMEEFFEKT (15, 16)
SMOLT
ÅLEGRAS (10)
SJØDEPONI
ANDRE TEMAER
BAT (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY)
BÆREKRAFT
FØRE-VAR PRINSIPPET (2)
INNSPILL OM SJØDEPONI
MATTRYGGHET
MINERALBEHOV
NASJONALE OG REGIONALE INTERESSER
RÅDGIVNING
STØV (7)
VERDISKAPNING