NOM KELIBER VIDDI  GOOGLE  HO1 HO2 OB  FORUM  :NOM NORU KELIBER

 

Nyheter

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard har normalt følgende oppgaver å utføre:   Oppgaver knyttet til mineralloven: Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler. Behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler....

Verdivurdering Scandiumforekomst i Eklogittavgangen Engebø

 Eklogitten er tidligere analysert  og prøvene inneholdt 42,6 ug/g Scandium. Scandium er et sjeldent jordmetall (REE) som omsettes fra 3700-5000 USD/kg. Omsetningen er svært liten pga. at det pr. i dag ikke foregår direkte utvinning av dette metallet av betydning. Scandium har noen svært...

Alt om sedimenttranport og avsetning fra en "ikke-forurenset kilde"

"The suspended particles that fall to the bottom of a water body are called settleable solids." "In marine environments, nearly all suspended sediment will settle. This is due to the presence of salt ions in the water. Salt ions bond to the suspended particles, encouraging them to combine with...

Sedimentering i Hardangerfjorden

"The fjord basins of the inner Hardangerfjorden are filled with up to 150 m of sediments with an estimated volume of about 3 km3. Laminated glacimarine deposits characterize the lower part of the sediment package and mass wasting related deposits the upper part. Seven slide debrites correlating...

Egenskaper og bruksområder til scandiumforsterket aluminium

"Scandium-reinforced aluminum alloys represent a new generation of high-performance alloys that display numerous advantages over high-strength aluminum alloys. Scandium-reinforced alloys are much stronger than other high-strength alloys, exhibit significant grain refinement, strengthen welds,...

Tildekning av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden kan snart bli en realitet

Sandefjordsfjorden er så forurenset at den er på listen over de mest forurensede fjordene i landet. Miljødirektoratet har sagt seg villig til å dekke 75% av kostnadene dersom de får nok midler på budsjettet. "Ett av stoffene man ser for seg å bruke kalles aktivt karbon. Sand, knust stein og leire...

Status Førdefjorden og de 11 elvene

Status Red al selva (Liaelva) fra Vann-nett: Økologisk tilstand: Antall dårlig.Kjemisk tilstand: Udefinert. Kvalitetselementer: Fisk: Dårlig. Elv Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kvalitets-element: Fisk Jølstra Antatt dårlig Oppnår...

Scandiumoksid

Scandium stammer fra det latinske ordet Scandia som betyr Scandinavia. Scandium eksisterer i naturen i oksidform. Det er svært vanskelig å fremstille rent Scandium metall. Det ble isolert som rent metall første gang i 1937 ved elektrolyse av en eutektisk blanding av kalium, litium, og scandium...

Hvordan utvinne Scandium fra Titan avgangsmasse

Metoden for å utvinne Scandium fra en titan avgangsstrøm er overordnet beskrevet i forbindelse med en patentbeskrivelse. Figur 2 er et prosessflytdiagram som overordnet beskriver trinnene i utskillingsprosessen fra en titan avgangsstrøm. Andre metoder kan finnes her.

De sjeldne jordmetallene Scandium og Yttrium

De sjeldne jordmetallene blir mer og mer ettertraktet etterhvert som nye bruksområder dukker opp. Når noe blir mer ettertraktet, har man muligheten til å skru prisen opp ett hakk eller to. Sjeldne jordmetaller finnes i fjellet, og for å få tilgang på disse metallene, må man drive gruvevirksomhet,...